api

Atlas API

API Endpoint: Export
Export av Marknadsdatabasen via API för externa partners till exempel
Endpoint URL http://www.example.com/admin/edit/citynetadressess/plain/citynetexport
Note that this API requires an authenticated user id and IP address Note that this API requires an authenticated user id and IP address

Use the API Credentials module in admin to set up API access for this module
 • Method: getfile

 • Information


  Detta skapar en fil på servern som kan ta flera minuter. I svaret finns en URL till filen för nedladdning.
 • Parameters
  1 api_user int green 1234 API User ID
  2 format string green tab tab/csv for file format
  Example Query:
  http://www.example.com/admin/edit/citynetadressess/plain/citynetexport?method=getfile&api_user=1234&format=tab
 • success response


    <getfile>
     <getfile>
       <response>
        <location>http://dev1.sandman.net/admin/edit/citynetadressess/plain/download.php?filename=export_SNFDMO_20160407.csv</location>
       </response>
       <status>success</status>
     </getfile>
    </getfile>
#inlineditbutton