Sök-API för Tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer kan söka i marknadsdatabasen via ett API som dom kan koppla ihop med sin kundtjänst eller annan programvara. Ni når API:et här:
http://www.stadsnatsportalen.se/plain/xspmdbsearch
All kommunikation via API:et sker via autensiering, det gör ni via documentation AXA: Atlas XML API, allt data skall skickas som ISO 8859-1. Era API-uppgifter hittar ni under "För medlemmar" i Stadsnätsportalen
Specifikationen för API:et finner ni här

API Endpoint: XSP Search
Sök-API för Tjänsteleverantörerna för att söka i Marknadsdatabasen
Endpoint URL http://www.stadsnatsportalen.se/plain/xspmdbsearch
This API does not require granted privileges, and is open to any user API key This API does not require granted privileges, and is open to any user API key
 • Method: search_address

 • Information


  Max 100 träffar i sökresultatet
  Specialvärden hittas här: www.stadsnatsfabriken.se...
  Specifikationen för Marknadsdatabsen finns här: www.stadsnatsfabriken.se...
 • Parameters
  1 hash string green abcd Your login hash from api_login()
  2 string string green Fjällvägen 3 The address to search for
  Example Query:
  http://www.stadsnatsportalen.se/plain/xspmdbsearch?method=search_address&hash=abcd&string=Fj%C3%A4llv%C3%A4gen+3
 • success response


    <search_address>
     <response>
       <result>
        <match>
          <city>Falun</city>
          <streetname>Allén</streetname>
          <streetnumber>22</streetnumber>
          <address>Allén 22</address>
          <type>4</type>
          <cpe>1</cpe>
          <media>1</media>
          <keywords>tv</keywords>
          <capacity>100000</capacity>
          <date>2012-04-20</date>
        </match>
        <match>
          <city>Falun</city>
          <streetname>Allén</streetname>
          <streetnumber>24</streetnumber>
          <address>Allén 24</address>
          <type>4</type>
          <cpe>1</cpe>
          <media>1</media>
          <keywords>tv</keywords>
          <capacity>100000</capacity>
          <date>2012-04-20</date>
        </match>
       </result>
     </response>
     <status>success</status>
    </search_address>
#inlineditbutton