Delad information är dubbelt så värdefull

Untitled_2
För varje kategori kan du ange ett antal olika statistikparametrar som sedan kan tas ut som rapporter.
Klicka för att förstora.
coolt3
För att underlätta kontakterna internt och med omvärlden är det klokt att samla alla användare i ett system där alla har tillgång till samma uppdaterade information och kan skapa sina egna noteringar och planer. Att ha det nåbart via webben och sammankopplat med projektrum gör det bara ännu klokare.
 
CRM står för Customer Relation Management, men kan naturligtvis användas på en massa olika kategorier. Alla företag och verksamheter har kontakter med omvärlden. Oavsett om det handlar om en branschförening som har sina medlemskontakter eller ett företags marknadsavdelning som bearbetar kunder och kundämnen, så är det ett problem om var och en håller sin information för sig själv.
Användare och kategorier
Ett CRM-system kan ha en, få eller många användare. Innehålla en eller hundra olika kategorier av kontakter. För varje kategori kan du själv definiera vilka informationsfält den ska innehålla för att passa dina behov. Kategorierna kan kopplas till varandra genom att ange relationer, t ex ett bolag med flera dotterbolag i olika branscher.
Kontaktkort
I varje kategori lägger man upp företag med sina kontaktuppgifter och de specifika fält du definierat. Till detta knyter du personer med sina respektive kontaktuppgifter.
På kontaktkortet kan du skriva in notiser, t ex vad ni kom överens om vid ert senaste möte eller samtal. Du kan även lägga upp en Att Göra-aktivitet för den specifika kunden. Du kan dela ut uppgiften till någon i teamet (som då får ett mail). Du kan även lägga upp filer och dokument som rör kunden.
Koppling till Projektrum
Varje kategori i CRM-systemet kan kopplas till ett projektrum. Där samlas alla Att Göra, dokument och filer. Det ger en snabb och lättadministrerad överblick över aktiviteterna inom respektive kategori. Läs mer om Projektrummet här.
#inlineditbutton