Att skapa effekt

Syftet är att under begränsad tid och utrymme förorsaka så mycket reaktion som möjligt. Det är definitionen på en kampanj.
Lansera en ny produkt? Hitta fler kunder till det du erbjuder? Öppnat en ny butik? Få dina befintliga kunder att köpa mer? Få medarbetarna mer motiverade i säljprocessen? Syftena kan vara många och det är det lättaste i världen att slarva ihop något man hoppas ska lösa problemet. Det gör det inte.
Som med all marknadskommunikation är planering A och O. Definierade syften och mätbara mål (hur vet du annars om du lyckats?), kunskap om målgruppen, förpackning av budskap, bearbetningsstrategi och kreativa idéer är några av de ingredienser som behövs för att skapa den effekt du vill uppnå. Med tanke på att den genomsnittlige medborgaren varje dag exponeras för uppåt 3.000 kommersiella erbjudanden så lär det behövas. Att nå fram och göra sig hörd i mediabruset är inte den lättaste uppgiften idag.
Men det går. Vi har kompetens, erfarenhet, verktyg och kreativitet som, inom ramen för din budget, kan lyfta, målstyra och förpacka den kampanj du vill genomföra.
#inlineditbutton