Emil Blixt tar över administrationen

Från och med den 1 juli 2017 skedde en administrativ förändring inom eklundh.com-gruppen. Ulla, som hittills ansvarat för administration och fakturering, lämnar över till Emil Blixt som tar på sig det ansvaret.
Rent praktisk hur vi fungerar inom eklundh.com innebär det ingen skillnad. Den enda skillnaden är att det blir ett nytt organisations- och bankgironummer på fakturorna och att avtalen kommer att uppdateras succesivt.