Mappar, filer och uppgifter

En genomtänkt mappstruktur är ett bra sätt att organisera arbetet i projektrummet. Under menyn Mappar skapar du mappar och arbetar med innehållet, oavsett om det är Att Göra-uppgifter, anteckningar, diskussioner eller filer.
mappar3

Skapa mappaar

Klicka på "Lägg till" för att skapa en mapp. Fyll i mappens namn och Spara.
När du skapar nästa mapp kan du välja om den ska vara på toppnivån "Ingen" eller vara en undermapp till den mapp du nyss skapade. Välj i så fall den mappen i menyn "Mor".

Sorteringsordning

Mapparna sorteras automatiskt i alfabetisk ordning. Genom att numrera mapparna kan du ändra den ordningen som du vill ha dem.

Innehåll

En mapp kan innehålla arbetsuppgifter eller aktiviteter, filer och diskussioner. Under varje mapp ser du vad den innehåller. Klickar du på uppgifter så kan du skapa och arbeta med aktiviteter.

Uppgifter

Uppgifter är aktiviteter som ska göras. De visas i en processvy som
Inkorg - idéer, förslag, önskemål som ännu inte är aktiva
Att Göra - Aktiviteter som är beslutade att genomföras och som har någon eller flera ansvariga
Aktiv - Arbetsuppgifter som är pågående men inte klara
Leveransklar - Aktiviteter som är avklarade av den ansvarige
Färdiga - Aktiviteter som är slutgodkända och avslutade
attgora
Varje Aktivitet kan redigeras och kompletteras med information eller en fil. Alla kan skriva kommentarer.

Filer

Mappar kan också innehålla filer av olika slag, dokument, ritningar, foton etc. Du kan lägga filer i samma mappar som Uppgifter och/eller ha separata mappar för filer, t ex protokoll, rapporter etc.
filer

Diskussioner

Diskussioner kan föras i mappar eller under menyn Diskussioner där man skapar ett ämne som andra kommentera och svara på.