Projektrummet

clock

Bästa stödet för projektarbete

Dilemmat med att arbeta tillsammans med många andra i ett projekt är välkända. Svårt att hitta tid för möten, mycket jobb att informera och uppdatera alla och inte minst att dela på dokument och en överblick över projektets alla ingående aktiviteter. Det finns en effektviare lösning än telefon och mail.
 
Och då pratar vi inte om en ny Project Planner Tool, utan om själva kommunikationsprocessen i projektet.
project2

Ett mötesrum på webben

Det här är mötesplatsen och navet på nätet där arbetsgruppens alla aktiviteter finns, alla dokument, alla diskussioner och kommentarer och alla idéer och förslag som dyker upp. Det är öppet 24 timmar om dygnet, nåbart via Internet och var och en deltar när det passar bäst.
 
Starta ett Projektrum för varje projekt och bjud in de deltagare som ska ha access.
mappar

Skapa struktur

Med hjälp av en mappstruktur kan du skapa underområden eller mappar för delprojekt. Eller ett enkelt filbibliotek eller en kombination av dessa. Strukturen är hierarkisk och varje mapp kan ha undermappar i fler nivåer. Varje mapp kan innehålla filer, dokument, bilder, ritningar, att göra-aktiviteter, noteringar, idéer och diskussioner.
Alla deltagare kan hämta och lägga till objekt i mapparna.
todo

Dela ut arbetsuppgifter

Att göra är arbetsuppgifter som ska utföras av någon eller några. Varje aktivet kan ha en eller flera ansvariga, en given deadline och en budget. I aktiviteten anges vad som ska utföras.
 
När en aktivitet skapats skickas automatiskt ett mail till de som satts som ansvariga. Och det är endast den som skapat aktiviteten eller de som satts som ansvariga som kan markera den som avklarad.
kanbantransp3

Processtyrning Kanban

Alla aktiviteter i ett projekt, från idéer tills de är avklarade, visas i en processflödesvy (Kanban) där du enkelt prioriterar idéer från Inkorgen (Backlog), delar ut arbetsuppgifter, ser om de är pågående eller avklarade för slutgodkännande. I projketrumsvyn drar du objekten mellan de olika faserna och adderar information vartefter uppgiften fortskrider.
idea

Lägg in dina idéer när du får dem

Logga in i Projektrummen via din dator, mobil eller iPad och skriv in dina idéer, förslag eller meddelanden närhelst de dyker upp. Eller starta en diskussion. Alla kan lämna kommentarer och tips till varandra och vara engagerade när det passar dem.
 
En gång om dagen skickar Projektrummet ut ett mail till alla med information om allt nytt som hänt i projektet.
Kontakta oss för mer information eller en demonstration av Projektrummet.
#inlineditbutton