Västerås Science Parks nya webbportal

Västerås Science Park startade 1998 i Kopparlunden och expanderade inom några år till att omfatta över 100 medlemsföretag. VSP är ett av landets cirka 70 etablerade teknikbyar runt om i Sverige.
Västerås Science Park under åren startat upp Kick Start för nyföretagande, Automation Center, Create Business Incubator och 1:a Västmanlandsfonden.
Nu har Västerås Science Park valt att bygga sin portal med hjälp av Atlas CMS och eklundh.com. Det är en omfattande site där bara en del är synlig för utomstånde besökare. På “insidan” finns medlemssidor för medlemsföretagen, evenemang och arrangemang, utbildningar, CRM-system, medlemsstatistik, projektrum för olika projektgrupper samt kompetenstorg för kontaktskapande med mera.
vsphome
#inlineditbutton