Atlas som presentatör

Vi följer med den tekniska utveckling som bland annat sker inom ramen för HTML5, Javscript, AJAX och andra webbtekniker. Här är några exempel på funktioner och moduler i Atlas CMS.
 
Atlas har en mycket lättarbetat och flexibel motor för att bygga layouter och lägga till funktioner på en webbsida. Vilket också gör det enkelt att förändra och komplettera. Layoutmotorn gör det enkelt att skapa en mobilversion av sajten.


Information
Information, text, bilder är grunden för många webbsajter. Allt detta hanteras med Atlas Artikelmodul och de olika tillbehör som finns till den. Den hanterar med stor flexibilitet:
 • Text och länkar
 • Filer för nedladdning
 • Bilder och illustrationer
 • Film och animationer
 • Nyheter och nyhetspuffar
 • Notiser
 • Tabeller
 • Google Maps-kartor
 • YouTube-klipp
 • Omröstningar
 • Sociala media
 • m m
Artikelkategorier
Genom att definiera olika artikelkategorier så kan de dels ges olika layout, visa länkar till andra artiklar i samma kategori, och dels skyddas för vissa användargrupper eller ges rättighet för vissa administratörer.
Nyheter
Atrikelmodulen hanterar ocksp nyheter elegant. Om du kryssar i artijkelkategorin "Nyheter" när du skapar artikeln kan du dessutom skapa en kort rubrik och en kort intressant text som visas på sajtens förstasida och länkar till hela artkilen. Du kan även sätta publicerings och utgångsdatum.
Bildspel
Lägg upp ett antal bilder, med eller utan text, som visas i bildspel på sidan med mjuka övergångar. Bestäm hur många bilder som ska visas och hur länge de ska visas. Varje bild kan ha en unik länk som leder till mer information.
Banners, menyrutor
Atlas har en komplett bannermotor för annonsbanners eller egna banners. Ställ in storlek och antal som ska visas (slumpmässigt eller inte). Bannermotorn visar visnings- och klickstatistik.
Även menymodulen kan ges ett grafiskt utseende som enkelt skapar snygga "knappar". Se exempel på vår förstasida och de övriga huvudsidorna.
Kalender och Evenemang
Kalendern visar kommande aktiviteter på förstasidan (eller någon annan sida). Varje kalenderobjekt får en presentationssida och kan även göras till ett Evenemang till vilket man kan anmäla sig eller bjuda in deltagare. Evenemanget kan sedan följas upp med mailutskick, avprickning av närvaro och efterbearbetning som enkäter och underlag för fakturering.
Frågor och svar
En väl genomarbetat FAQ kan avlasta en del standardfrågor per telefon.
Dokument och filarkiv
Har du myket material för nedladdning, broschyrer, specifikationer, bilder etc så är det en god idé att använda Atlas Filarkiv. I den kan du organisera filerna i olika mappar och länka till en fysisk fil i arkivet från valfri sida på webben.
Mailinglistor
Varje artikel du skapar i Atlas kan du skicka ut som ett HTML-mail via mailinglistor.