Checklista med viktiga webbfrågor

Här är en liten checklista och en processbeskrivning.
1. Fråga dig vad som är din webbs idé och huvudsyfte, vad ska den primärt åstadkomma?
2. Därefter defininerar du målgruppen som via webben ska göra detta möjligt.
3. Lista alla de kända krav som målgruppen har för att göra exakt det du vill ska åstadkommas.
4. Lista alla de krav och önskemål som företagets organisation ställer på webben. Hur stämmer dessa med det primära syftet?
5. Lista alla de krav som webben ställer på organisationen.
6. Lista alla de stödfunktioner/tjänster (sekundära uppgifter) som kan behövas för att stärka webbens primära syfte.
7. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion utifrån ovanstående kartläggning. Vi har i regel ytterligare frågor som behöver besvaras.
8. Vi återkommer med ett förslag och en offert på webblösningen samt mätning av dess måluppfyllese.
9. Om villkoren är acceptabla och vi blir överens sker uppsättningen av webben i tre faser
  • Utvecklingsserver, basgrafik, navigering, struktur, mallar och databaser samt ev kundspecifika programmoduler.
  • Överförande samt skapande av innehåll varvat med utbildning av era webbredaktörer.
  • Idrifttagande och lansering
Tidsåtgången för punkt 9 beräknar vi normalt till 8-12 veckor, beroende på komplexiteten.
Under punkt 9 ska uppdragsgivaren utse en projektansvarig med ansvar och befogenheter samt en webbansvarig (admin) som kommer att ta över det administrativa ansvaret för webbens dagliga skötsel.
Utbildning och support ingår.
Filer
#inlineditbutton