Hoppa direkt till innehåll
compass

Documentation

Tjänsteguiden

Tjänstekategorier

Tjänsteguiden har fördefinierade huvudkategorier och underkategorier som fastställs vid våra Användarträffar. Du kan inte skapa egna lokala tjänstekategorier, däremot kan du ändra namn och beskrivning på dem
Definitionerna är inte huggna i sten utan kan utökas och förändras när behov uppstår. Vill du lägga till en kategori eller har synpunkter på urvalet, så skicka in ditt ärende via SupportLoggen
Atlas CMS > Tjänsteguiden > undermodulen Kategorier
1. Kategorinamn Här kan ni ange ett eget lokalt kategorinamn för en tjänstekategori. Observera att för tjänsteleverantörerna används fortfarande originalnamnet på tjänsten
2. Bild Här kan ni ladda upp en egen kategoribild/ikon som visas till vänster om beskrivningen längst upp i den publika vyn för en tjänstekategori
3. Beskrivning Här kan ni ange en egen text som ersätter standardbeskrivningen för aktuell kategori
4. Banner Om ni laddar upp en banner hamnar den som bakgrund till beskrivningen. Observera att bildens ljusstyrka kan komma att justeras automatiskt för att kontrastera mot beskrivningstexten
5. Gruppering Ange hur kategorins tjänster ska grupperas, standard är gruppering på tjänsteleverantör

Banner

Så här ser huvudet för kategorin ut i Tjänsteguiden ut utan banner
Om ni laddar upp en bannerbild så ser det ut till exempel så här