Granska. Ifrågasätt. Omvärdera. Handla.

Att lyfta sig ur vardagen och få lite helikoptersyn och lite nytt input kan ruska om och göra det man tror fungerar bra, ännu bättre. Det är syftet med dessa Workshops. Vi granskar. ifrågasätter, omvärderar och gör en handlingsplan tillsammans. I workshoppen ingår erfarenheter från många stadsnät runt om i landet.
Utbildning i Atlas CMS - Leveransutbildning
I samband med varje webb som sätts upp ingår kostnadsfri utbildning av webbmaster, infomaster och webbens administratörer.
Kostnad ingen.
Utbildning i Atlas CMS - Tilläggsutbildning
Utbildning av nya medarbetare, fördjupning i Atlas CMS och de Programmoduler som används på webben. Kontakta oss för att boka tid.
Kostnad:
Hos eklundh.com halvdag 5.000 kr, heldag 10.000 kr (upp till 5 deltagare)
Hos kund heldag 15.000 kr (obegränsat antal deltagare)
Workshop Kommunikation
Denna workshop fokuserar på varumärkesbyggnad, värderingar och budskap samt modeller för marknadskommunikationen. Workshoppen dokumenteras i form av en budskapsplattform samt en övergripande kommunikationsplan.
Deltagare: Marknad, ledning och försäljning
Workshop Sälj- och ansluta för stadsnät
Denna workshop fokserar på säljarbetet samt hur säljinsatserna synkroniseras med hela anslutaprocessen och interaktion via webben. Syftet är att effektivisera marknadsarbete, säljarbete och anslutaarbetet. Dokumentationen är en handlings- samt kampanjplan.
Deltagare: Marknad, försäljning, processägare
WebbDemo
Förutom workshops och fysiska träffar erbjuder vi fördjupning och demonstration av moduler och funktioner via nätet, det vi kallar WebbDemo, för en eller fler deltagare. Alla får en länk att koppla upp sig till en webbtjänst för ljud och bild, där vi kan både kan visa och handleda olika tillämpningar.