SMS

iphone4
Med hjälp av SMS-modulen kan ni skicka SMS till fördefinierade mottagarlistor. Den fungerar även ihop med vissa andra moduler som kan skicka användarlistor till den.
Ni kan även ladda upp tab- eller semikolonseparerad mottagarlista, ordningen ska då vara: Namn;Nummer
Varje SMS skickas separat, och i loggen ser ni leveransbesked på skickade SMS.

Kostnad

Varje SMS som ni skickar kostar 1 kr, både inom Sverige och övriga världen. Fakturering sker via samma faktura som övrig drift.
Kontakta oss via supportloggen om ni vill ha SMS-modulen installerad.
#inlineditbutton