Hoppa direkt till innehåll

Understatus

Nu kan ni skapa understatus i Anslutamotorn Det är ett nytt fält i databasen, och en anmälning har alltså sitt vanliga status plus att ni då nu kan lägga till ett extra "understatus" för internt bruk, dessa visas inte mot slutkund.

Egna statusmarkeringar

När du går in i Anslutamotorns admingränssnitt så har du en ny modul i högerspalten (om modulen lagts till på din sida - lägg upp ett supportärende så lägger vi upp den åt er) som heter "Understatus".
Där kan du lägga till alla understatus du vill kunna använda för anmälningar. Du måste ange ett kort namn för statusläget som får högst vara 15 tecken långt. Använd något i stil med "digging" eller "waiting" eller liknande. Sedan anger du ett normalt namn, en beskrivning och eventuellt en bild.

Importscript

Importspecifikationen har blivit uppdaterad att ta hänsyn till det här fältet. När du laddar upp anmälningar (nya eller uppdaterade) så finns det nu ett fält som heter "substatus" där du skriver motsvarande kort namn på det understatus som gäller för just den anmälningen. Om du vill sätta ett separat datum för understatus-märkningen så kan du lägga till det värdet i fältet, innan statusmarkeringen och separerat med ett pipe-tecken "|", så här: "2014-01-01 12:00|digging" för att sätta datum för "digging" till kl 12 den första januari. Datumformatet är standard ISO-format som till exempel "2014-01-01" eller "2014-01-01 12:00"
Du kan även använda admingränssnittet för att redigera en anmälning och uppdatera understatus vi den vägen.
Kom ihåg att lägga upp ett supportärende om ni vill att vi aktiverar den här modulen hos er!