Atlas e-post och SPF

2018-01-04
mail
Vi har nu gjort en förändring i hur Atlas hanterar mail som skickas från systemet, oavsett om det är till er från en slutkund eller till en slutkund från er.
Tidigare så har vi satt Från-adressen till avsändaren:
From: kalle@sandare.se
Och det är så web-genererade mail har hanterats i alla år, dom har "låtsas" komma från en person dom alltså inte kommer från.

SPF

Nu finns det dock något som heter "SPF" som står för Sender Policy Framework, en funktion i DNS-servrarna som anger vilka IP-nummer som får skicka mail med en viss domän som avsändare, ett skydd mot spam och funktioner där någon utger sig från att vara från till exempel Telia när dom inte är det.
Så den förändringen vi har gjort är att när mail skickas från en domän som Atlas inte "får" skicka från, så ser det ut så här i mailet:
From: "kalle@sandare.se" <email@atlascms.se> Reply-To: kalle@sandare.se
I de flesta mailprogram så ser det fortfarande ut som från Kalles mailadres då vi sätter namnet på avsändaren till e-postadressen. Plus att när ni trycker på svara så skickas svarstalet till Kalle, inte till Atlas.
För er som har automatiserat mail från Atlas så kan detta betyda att ni måste förändra eller se över era rutiner om dom behöver uppdateras