Logg för API-anrop för direktaktivering

Nu finns det en vy under AdminTjänsteguidenFunktioner som heter API-log som visar den senaste månades API-transaktioner via direktaktiverings-API:et.
Sidan listar senaste månadens anrop och ni kan söka efter metod eller status.
ScreenShot2017-05-09at101132
Klicka på ett rad för att få upp information om anropet och vilket data som skickades till API-servern och vilket svar som togs emot.
ScreenShot2017-05-09at101424
Notera att om anropet var "service_deliverable" och status är "failed" så betyder det inte att själva API-anropet misslyckades, utan att svaret var att tjänsten inte går att leverera på den anropade porten. Klicka för mer information.