Uppgifter till boende

Via Anslutaprocessen kan ni dela ut uppgifter, t.ex. grävning på egen tomt, till de boende som gjort anmälningar på ett område, de får då en länk till sin angivna e-post där de sedan kan markera uppgiften som avklarad.
Atlas CMS > Anslutamotorn > undermodulen Anslutaprocessen
Screenshot2019-10-21at131601
Screenshot2019-10-21at154420
 1. Klicka på Objekt och välja aktuellt objekt/område
 2. Klicka på fliken Relationer, fäll ut aktuell adress och klicka på + Skapa uppgift på aktuellt processteg
 3. Fyll i Rubrik
 4. Beskrivning, beskrivande text
 5. Ansvariga, välj vem som är ansvarig för uppgiften, i detta fall Boende
 6. Visa avancerat. Här kan ni välja start och slutdatum
 7. Fil. Här kan ni ladda upp en fil för uppgiften
Screenshot2019-10-22at103522
 1. Aktiva uppgifter för boende
 2. Klicka på ögat för att se avklarade uppgifter
 3. Markera alla SMS/Markera alla E-mail, markerar alla boendeuppgifter och skapar länk där den boende kan gå in och markera uppgiften som avklarad. Välj mellan SMS och mail
 4. Skicka skapad länk till mottagare via det leveranssätt ni valt i steget innan