Hoppa direkt till innehåll

BankID-identifiering i Tjänsteguiden

2021-11-05
Vi har fått lite påtryckningar från Tjänsteleverantörerna om BankID-identifiering för slutkund när man beställer tjänst i Tjänsteguiden, delvis för att det underlättar vid till exempel kreditupplysningar.
Implementationen av BankID i Tjänsteguiden kommer vara väldigt lik den som man finner i Anslutamotorn. En skillnad är att det vi gör i Tjänsteguiden är en identifiering medan det som sker i Anslutamotorn är en signering.

Vem äger identifieringen?

Detta medför att vi inte behöver BankID-certifikat för alla tjänsteleverantörer, utan själva identifieringen sker mellan slutkund och Stadsnät vid beställningstillfället. Då en beställning i Tjänsteguiden inte är ett bindande avtal i sig så är det orimligt att använda signeringsfunktionen, plus att det i så fall bör vara mellan slutkund och Tjänsteleverantör.
Med identifiering så kan vi använda alla befintliga certifikat som redan finns installerade, och i BankID-appen är det Stadsnätets namn som står som mottagare av identifieringen.

Hur vet jag om kunden är identifierad?

Däremot så följer det med information i beställningen till Tjänsteleverantör som informerar denne om att beställningen har identifierats med BankID, samt ett unikt ID som vid behov kan användas för att verifiera detta vid eventuell tvist.
I webbgränssnittet så kan Tjänsteleverantör se information om att BankID-identifiering gäller för en beställning.
Även i API:et följer informationen med. Här bör era API-implementationer uppdateras så att om det finns ett värde i det här fältet så finns det en BankID-signering, och se till att spara det värdet in i era egna system då beställningsdatabasen rensas efter en viss tid.

När aktiveras BankID för en beställning?

  1. Stadsnätet har ett BankID-certifikat
  2. Kunden är privatperson
  3. Kunden har angivit ett korrekt personnummer
När detta uppfylls så byts "Skicka beställning"-knappen i Tjänsteguiden till "Godkänn med BankID"

Hur skaffar vi BankID?

Om ni använder Anslutamotorn idag så kanske ni redan har ett BankID-certifikat, i så fall kan man se det på förstasidan i Anslutamotorn-modulen. Om inte, så kan ni beställa ett här, det kostar 2 500 kr per 24-månadersperiod och vi står för transaktionskostnaderna per BankID-förfrågan.
Har ni redan ett befintligt BankID för Anslutamotorn så behöver ni alltså inte göra något.

Tvister

Om det finns anledning för Tjänsteleverantör att verifiera en identifiering så får dom kontakta Stadsnätet som berörs med hjälp av det UID som anges i beställningen som i sin tur får kontakta oss som kan ta fram verifieringsdata.

Lansering

NOV 2021
22
Detta är utskjutet som en beta-funktion i dagsläget. Vi kommer testa det på lite olika kundsidor, vilket betyder att Tjänsteleverantörer kommer få live beställningar på testadresser. Vi börjar testa dessa beställningar nu på tisdag den 16:e november. Efter det här testet så kan Tjänsteleverantörerna höra av sig via supportloggen för eventuella frågor eller förslag. Om inget större inkommer så är lanseringen på måndagen den 22 november
gantt %%{init: {"theme":"base","themeVariables":{"actorBkg":"#ff8700","actorTextColor":"#000000","labelTextColor":"#303030","signalTextColor":"#303030","loopTextColor":"#303030"}}}%% dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %a %e %b Testperiod :a1, 2021-11-16, 4d Lansering :2021-11-22, 2021-11-22