Hoppa direkt till innehåll

Batch-redigera anmälningar

2014-09-02
Ny funktion 2014-09-02, nu kan man redigera status för flera adresser samtidigt i Anslutamotorn
Atlas CMS > Anslutamotorn > Lista > Aktuellt område > Adresser
Med kryssrutor så väljer du enkelt alla adresser/anmälningar du vill redigera
Notera att du kan välja både de med och de utan en befintlig intresseanmälan, funktionen kommer skapa en intresseanmälan för de adresser som inte har en och sätta status/understatus till det du väljer.
I formuläret väljer du vilket status och vilket substatus adresserna ska ha. Status måste vara en av de tre standardvärden "intresse", "beställd" eller "uppkopplad", men du kan välja "ändra inte" om det är enbart understatus du vill uppdatera.
Understatus kan du uppdatera till något av de av er skapade understatusmarkeringarna. Eller sätta till inget.
När du klickar på spara så sparas status till befintliga anmälningar på dessa adresser, eller så skapas det nya anmälningar med den valda informationen.