Hoppa direkt till innehåll

Exkludera nyckelord ur tröskelvärde

2019-09-27
Nu är det möjligt undanta specifika adresser ur tröskelvärdet på ett område. Det kan t.ex. handla om fritidsbostäder som inte ska räknas med bland de anmälningar som avgör när ett område kan anslutas.
Börja med att lägga in aktuellt nyckelord. ex: Fritidshus i fältet Keywords på de adresser du vill undanta.
Gå sen till områdets inställningar (Redigera) > Tröskelvärde > Exkludera nyckelord ur tröskelvärde och klicka i Fritidshus.
Nu kommer anmälningar på adresser med valt nyckelord inte påverka tröskelvärdet.
Tänk på att det kanske är klokt att kommunicera ovanstående till besökare som kanske annars funderar varför deras anmälan inte påverkar statistiken.