Hoppa direkt till innehåll

Mailarkiv rensas

2022-03-25
Från och med nu så tömmer vi era mailarkiv Atlas CMSMailarkiv efter ett halvår. Detta för att spara utrymme då de arkiverade mailen tar upp en väldigt stor mängd lagring, men också för att mailarkivet utgör personuppgifter i majoriteten av fallen.
Den stora mängden mail i mailarkivet, som sparar alla mail som skickas från Atlas, utgörs av beställningsbekräftlser för moduler eller svar på formulär. Funktionen för Mailarkivet är dels en kopia på de mail som skickats men också för att kunna se status på om mailet kommit fram och tagits emot av mottagarens mailserver.
Många mail är också i HTML-format som gör att dom ökar enormt i storlek jämfört med textmail.