Hoppa direkt till innehåll

Nyhet i anslutamotorn

2015-04-20
Anslutamotorns förstasida får nu en karta med alla områden representerade. Admin- och besökarskapade områden har olika markörer för att lätt kunna särskiljas.
Positionen för markörerna beräknas utifrån geokoderna på områdets adresser och hamnar i områdets "mittpunkt"
Markörerna kan också klickas på för att visa områdets namn vilket i sin tur är en länk tilll områdessidan.
Under kartan finns en listvy med alla områden. Områden kan även grupperas efter respektive fokuskampanj/fokusområde genom att klicka på knappen "gruppera". Områden som inte finns med i någon fokuskampanj hamnar under "Ogrupperat".
Områden är även grupperade under flikar som adminskapade eller besökarskapade. Klick på respektive flik uppdaterar kartan att visa antingen alla områden, endast adminskapade eller endast besökarskapade.

Uppdaterad specifikation

Adress-specifikationen för import och export är också uppdaterad med två nya fält: "geocode" och "price", mer information om dessa kan ni läsa vid specifikationen som ni hittar vid import-funktionen i Admin