Uppgradering Projektrummet 11/3

2019-03-05
PROJBILD
Vi har gjort en översyn av Projektmodulen och kommer inom kort att lansera en uppgraderad version. I den nya versionen har vi lagt fokus på att man enklare ska kunna lägga till, flytta, ändra status och ansvarig etc direkt på sidan man är på. Det första du märker är att menyn har förenklats och flyttats överst på sidan.
Arbetsgrupp__Hem
Startsidan visar som tidigare de senaste händelserna i projektrummet. Töm listan genom att klicka på "Rensa".

Se videon 6 min, Klicka på fullskärm.

Uppgifter

I Projektrummet kan du skapa aktiviteter "Att Göra". Du kan tilldela dem till någon ansvarig, sätta prio och deadline och koppla de till en viss mapp i din mappstruktur. Menyn Uppgifter visar alla uppgifter i projektrummet i en processtatusvy som Inkorg, Att Göra, Aktiv, Leveransklar eller Färdig. Se videon om hur du arbetar med uppgifter/aktiviteter.
attgora
Klicka för att förstora bilderna

Mappstruktur

Här visas den mappstruktur med huvud- och undermappar du skapat. Under varje mappnamn visas hur många uppgifter, filer och diskussioner det finns i mappen. Klicka på någon av dem för att se innehållet. Se videon om hur du skapar en mappstruktur.

Lägga till deltagare

Under menyn Medlemmar visas alla medlemmar och du kan lägga till och ta bort deltagare. Du kan även skicka gruppmail till dem.

Filer

Menyn Filer visar alla filer som finns i Projektrummet fördelat på mappar.
filer

Diskussioner

Visar alla pågående diskussioner.

Seletera urvalet

Du kan selektera urvalet i vissa visningsvyer genom att välja Mapp, Status eller Ansvarig. Gör dina val och klicka på Sök för att ladda resultatet.
SELECT

Allt är kvar

Inget av det som skapats i ditt projektrum kommer att försvinna när uppgraderingen görs. Det enda som kan påverkas är om du tidigare satt Att Göra-uppgifter som barn till andra Att Göra. Det nya projektrummet stöder inte barn på det sättet och dina barn kommer att bli föräldralösa.

Öppet 24 timmar om dygnet

Projektrummet kan användas på flera olika sätt av få eller många användare. Det kan vara ett bibliotek med dokument, bilder och filer sorterade i olika mappar. Det kan vara en mötesplats för diskussioner. Det kan vara ett projektrum för att planera, skapa uppgifter, dokumentera och agera. Det kan vara ett processverktyg för produktuveckling. Det kan vara ett styrelserum, ett klubbrum före en förening, en plats där vänner planerar en gemensam semester eller ett projektteam i ett forskningsprojekt. Eller en kombination av detta. Projektrummet är öppet dygnet runt och alla kan delta när det passar dem.