Hoppa direkt till innehåll

Översikt av TV-utbudet

2022-02-24
Det finns nu en ny funktion under Atlas CMSTjänsteguidenFunktioner som heter "TV-hierarki" där ni kan se ert TV-utbud och se vilka tjänster som är länkade till vilka andra tjänster, kategorier eller plattformar. Framförallt så visas felmeddelanden när kopplingar saknas eller blir fel så ni kan föra en dialog med tjänsteleverantörerna om vad som kan behöva rättas till. Dom har en liknande vy på Stadsnätsportalen

Ingen plattforms-tjänst

Om det saknas en tjänst i nätet som har typ "TV plattform" så visas det här. Detta betyder att kunden inte kommer se att det krävs en sådan tjänst när dom försöker beställa ett grundpaket

Fel plattformstjänst

I vissa fall så har en TV-leverantör angivit att dom är plattforms-tjänst när dom inte är det, då visas det fel ut mot kunden

Tillval, men saknas koppling

I en hel del fall så är en TV-tjänst angiven som Tillval men har inga tjänstekopplingar till vilka tjänster den är tillval till.

Tillval, koppling till inaktiv tjänst

Och i andra så finns det tjänstekopplingar men det är till en tjänst som antingen tagits bort eller så är den inte utskjuten i det Stadsnätet

Ingen typ

När man inte anger typ av TV (Plattform, grundpaket eller tillval) så visas det som felmeddelande.