Personuppgifter i mail

2018-11-08
I enlighet med vår anpassning till GDPR är alla personuppgifter nu borttagna från Anslutamotorns bekräftelsemail vid intresseanmälan och beställning. Detta gäller mail både till admin och beställande kund.
Om ni tillåter personuppgifter i epost och har ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknat med oss där det inte specifikt framgår att inga personuppgifter får skickas via epost kan ni välja att tillåta detta genom att kryssa i Tillåt personuppgifter i e-post i Anslutamotorns Inställningar. Personuppgifter visas då som tidigare i bekräftelsemail både till admin och kund.
Screenshot2018-11-08at160540