93% har tillgång till Internet hemma

Utbredningen av Internet sker på alla ledder. Allt fler använder nätet, unga som gamla. 93% av alla mellan 16-74 år har tillgång till Internet hemma och 90% använder Internet dagligen. Bandbredden ökar stadigt i landet.
diagram
90% av alla mellan 16-74 använder Internet regelbundet

 • Vi handlar mer över nätet, speciellt i åldesgruppen 25-44 år.
 • Internet används dubbelt så mycket i hemmen som på arbetsplatserna.
 • Kvinnor och män är lika aktiva på nätet.
 • Unga och Internet

  68% av barn mellan 10-18 år har egen dator hemma, 40% har det i gruppen 10-12 år. Det är inga stora skillnader mellan socioekonomiska, geografiska eller etniska grupper. Flickor har egen dator i något lägre grad än pojkar. 97% av flickorna och 95% av pojkarna har egen mobiltelefon. I åldersgruppen 10-12 år har över 80% egen mobiltelefon.

  Äldre och Internet

  Senioranvändarna är den grupp som ökar snabbast på Internet. I gruppen 65-74 år har över 70% tillgång till Internet hemma. 90% av dessa använder Internet dagligen eller flera gånger i veckan.

  Sverige och världen

  Sverige ligger på andraplats i Europa, efter Island, avseende tillgång till Internet i hemmen och Internetanvändande, tätt följda av Danmark och England, Norge och Holland.
  Källa: Statistiska Centralbyrån
  #inlineditbutton