Hoppa direkt till innehåll

Statistik på områdessidan

2015-05-25
Nu finns en ny flik; "Statistik" på anslutamotorns områdessidor. Här visas, utöver status, även statistik för understatus och nyckelord.
Statistikfliken syns alltid för admins men kan även visas publikt genom att kryssa i "Offentlig statistik" i anslutamotorns inställningar.

Specialfunktioner

Bädda in statistik

Det går även att med hjälp av nyckelord bädda in statistik direkt i en artikeltext via s.k. livelinks. Vill man t.ex. visa status för adresser med nyckelord fritidshus på ett område skriver man [connectstats:fritidshus]
Vill man bara visa antal adresser med specifikt nyckelord och inte status för dessa skriver man t.ex: [connectstats:kanalisation:showstatus=no]
Vill man visa samlad statistik från ett eller flera områden på en annan sida än områdessidan skriver man t.ex: [connectstats:F197,O11717,Villa] där O11717 är ett område och F197 är ett fokusområde innehållande flera områden och nyckelordet är villa. Vi får alltså statistik över alla adresser med nyckelord villa i fokusområde med ID 197 (ID:nr ser man i URL:en) plus område med OID 11717.
Man kan även välja att inte visa intressegrad genom att lägga till showinterest=no: [connectstats:F197,O11717,Villa:showinterest=no]