Tjänsteguiden redesign och uppdateringar (remiss)

2019-04-02
Vi har lagt ner en hel del tankearbete och jobb på att förnya Tjänsteguiden med ett lite uppdaterat utseende samt lite nya funktioner. Det mesta kan redan idag testas via betaläget på er sida och det kommer lanseras XXXX. Här kommer en genomgång och presentation av nyheterna
För TL
Era kampanjer kommer vara utan bild på förstasidan om ni inte uppdaterar kampanjerna med nya fältet "bakgrund" som ska vara en bild på 1000x170

Förändrad förstasida

I ett försök att modernisera Tjänsteguidens utseende så har vi byggt om förstasidan. Den innehåller fortfarande samma information men den är paketerat på ett nytt sätt. Tanken är att sidan ska kännas mer konsekvent med ett homogent formspråk. Alla "rutor" kan ni som stadsnät själva byta bild i för att det ska passa er profil bättre.
Screenshot2019-03-11at113708
För TL
Måtten på de nya banners är 1000x120 mot gamla 1000x70

Förändrad listvy

Samma här, funktionen är densamma men utseendet är annorlunda. Vi har valt att göra tjänsteleverantörsbannrarna större (högre) och tydligare, samt att alla har sin logotyp till vänster samt antal tjänster. Målet här är att även om alla banners ser olika ut så finns det en konsekvens som gör det enklare för slutkund att navigera och hitta.
Screenshot2019-03-06at124533
Visningen av själva tjänsterna i listan är också uppdaterad för att bli tydligare. Alla prisrelaterade uppgifter är flyttade till en ruta och uppställda så att det är enkelt att jämföra dem mellan tjänsterna, samt att funktionen att lägga tjänsten i varukorgen har blivit en stor tydlig knapp
Screenshot2019-03-06at124546
Större och tydligare knapp, och prisrelaterad information i en ruta i relation till den knappen

Förändrad tjänstebeskrivning

Även tjänstebeskrivningen är uppdaterad, med mer information tydligt visad direkt, istället för dold bakom ett klick.
Screenshot2019-03-06at124035
Vi ser till att använda de två spalterna mer effektivt och inte dölja information bakom ett klick

Flera kampanjer per tjänst

En nyhet är att tjänsteleverantörer numera kan ha flera kampanjer aktiva på en tjänst, och slutkund får då se olika alternativ för att stoppa i varukorgen
Screenshot2019-03-06at124023
Varje kampanj får en egen knapp och prisinformationsrad
Så hur hanteras det när man har flera kampanjer på en tjänst då? Det enda valet vi har för en kampanj är om den är valbar, det vill säga, kan slutkund välja tjänsten med eller utan kampanjen?
Här är ett exempel på hur det fungerar. Just nu finns det två kampanjer, en som heter "3 månader gratis" och en som heter "Playstation 4 på köpet". Den senare är valbar, så resultatet blir detta:
Screenshot2019-03-11at114601copy
Den här tjänsten har bara PS4-kampanjen, som är valbar, så därför kan man välja att beställa tjänsten med eller utan kampanjen.
Screenshot2019-03-11at11460190
Här har vi både en valbar och en icke valbar kampanj, så kunden kan välja att beställa med någon av kampanjerna, dock inte enbart tjänsten.
Screenshot2019-03-11at114601copy2
Och här ett exempel på en tjänst med bara en icke-valbar kampanj
beta

Hur ser jag förändringarna?

För att se Tjänsteguiden i den nya designen, så över sidan i documentation Betaläge för att temporärt ladda betafunktionerna. Det är bara du som är inloggad admin som kan se betafunktioner, det påverkar inte hur tjänsteguiden ser ut och fungerar mot slutkund.
För TL
TL kan tyvärr inte se den nya designen på någon Stadsnätsweb då betaläget kräver inlogg
comment

Feedback

Kom med tankar, funderingar och feedback på den nya designen via Supportloggen
För TL
Använd supportloggen under "För medlemmar" på Stadsnätsportalen för feedback
maj

När?

Vår plan är att lansera detta i mitten av maj, men vi är också beredda på att feedback kan flytta på det här releasedatumet
0 Kommentarer
Kommenterar som gäst
#inlineditbutton