Återskicka beställning i Tjänsteguiden

En efterfrågad funktion i Admin > Tjänsteguiden > Beställningar är att kunna skicka en beställning till en tjänsteleverantör igen, vilket nu är möjligt.
Stadsnatsfabriken_DEMO__SNFDMO201609133708423
Det finns en ny knapp under orderinformationen som skickar beställningen igen.
Stadsnatsfabriken_DEMO__SNFDMO2016091337084
När den är klar så ligger det med i orderloggen som väntat