Utökad funktionalitet i mailarkivet

Screenshot_2017-05-31_144237
Mailarkivet i Atlas har varit ett ställe där ni kan se kopior på de mail som gått ut via egenskapade formulär.
Från och med förra månaden så lade vi även till så att mail som går ut från applikations-formulär (Tjänsteguiden, Anslutamotorn, etc) också sparas i det här mailarkivet.Då många av dessa mail har HTML-innehåll så har vi byggt till en liten "preview"-funktion för hur mailet som skickades såg ut.
Och nu har vi byggt vidare på detta, en vanlig fråga vi får är om ett mail gått iväg från oss korrekt, och vi har en loggfil på servern som vi kan kolla i då. Problemet med det är att den loggfilen bara sparar upp till ett par månader som mest.
Så nu har vi byggt ett litet script som går igenom den här mailloggen och gör sitt bästa att para ihop information om ett utgående mail med ett mail som ligger i mailarkivet. Att skicka mail är så kalla "asynkront", det vill säga att Atlas säger åt mailservern att den vill skicka ett specifikt mail, mailserver tar emot det, men det kommer information igen i loggfilen angående hur kommunikationen var mot den mottagande mailservern, vilket kan ske många sekunder efter att Atlas lämnat av mailet.
Så vi går igenom mailloggen, läser ut status, vilken server den har pratat med, vilket datum och tid det var samt vilket meddelande vi fick från server. Och förhoppninsgvis så hittar den rätt mail i Mailarkivet för att para ihop det med, så när ni klickar på ett mail så ser ni den här informationen. Detta gäller mail som skickats från och med 28 maj och framåt.