Hoppa direkt till innehåll

AtlasCMS och rådande krissituation

2022-03-10
Många av er som driver samhällskritiska tjänster är just nu i en fas där ni måste säkerställa status i hur er verksamhet står sig under pågående krissituation. Frågor som intressekonflikter, ekonomiska intressen, leverantörer och även hur eventuella sanktioner kan påverka driften och underhållet av er verksamhet.

eklundh.com

Företaget är registrerat i Sverige, har svenska ägare och inga externa finansiärer eller intressenter som kan påverka utveckling, status eller verksamhet. Vi ser ingen risk att sanktioner eller andra konsekvenser av det nuvarande läget ska kunna påverka oss.

Atlas CMS

Det är en 100% svenskutvecklad produkt som använder sig av plattformer som är släppta med öppen källkod och är därmed inte sårbara för nuvarande krissituation. Det ägs fullt av Jonas Eklundh Communication AB utan externa intressenter.

Glesys

Våra produkter driftas av Glesys i en serverhall i Falkenberg här i Sverige. Glesys har byggt och äger alla sina anläggningar, och samtliga ägare av Glesys är européer. Glesys ser inget i strukturen i sin verksamhet som kan påverka oss sett utifrån situationen i Ukraina. Precis som många av våra kunder så täcks Glesys av NIS-direktivet och har anmälningsplikt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt Post- och telestyrelsen vid eventuella incidenter. Via MSB sitter dom även med i FIDI-TELEKOM som är ett forum för informationsdelning kring cybersäkerhet i telekomsektorn.
Glesys fokuserar på att följa utvecklingen och se till att dom har de resurser som behövs för att hantera eventuella konsekvenser av situationen.