API specifications
API för att fråga marknadsdatabasen om en adress är ansluten. Om ni använder Anslutamotorn får ni även information om kommande anslutningar och status på det.
FormatXML AuthLogin OriginMarknadsdatabasen / Anslutamotorn ConsumerStadsnät
search
Söker i Anslutamotorn och sedan Marknadsdatabasen efter adressen. Finns adressen i marknadsdatabasen så skriver det över eventuellt resultat från anslutamotorn. Varje MATCH can vara av SOURCE "mdb" eller "connect" beroende på om uppgifterna kommer från Marknadsdatabasen eller Anslutamotorn.
 • Request


  GET /admin/edit/citynetadressess/plain/connected
  Content-Type: application/xml
  • Attributes


  • Example request


   GET /admin/edit/citynetadressess/plain/connected?method=search&search=Sm%C3%A4ltverksgatan+137&api_key=abcd1234&api_user=1234
   Content-Type: application/xml
  • Response success: 200


   HTTP/1.1 200
   Content-Type: application/xml
     <search>     <response>       <matches>         <match>           <link>/anslut/genesmon?addressid=79145238</link>           <external_link>//www.company.com/anslut/genesmon?addressid=79145238</external_link>           <moreinfo></moreinfo>           <oid>18806</oid>           <type>residential area</type>           <area>Eriksborg</area>           <status>not connected</status>           <source>connect</source>           <premise></premise>           <building>Teskeden 4</building>           <kort>SNFDMO</kort>           <address>Smältverksgatan 1376</address>           <city>Västerås</city>           <zip>72476</zip>         </match>         <match>           <link>javascript:dialog('/connect/ajax/connected.php?accessid=34779')</link>           <external_link>//www.company.com/serviceguide/index/consumers/?accessid=79145238</external_link>           <source>mdb</source>           <capacity>1000</capacity>           <type>RESIDENTIAL_ASSOCIATION</type>           <keywords></keywords>           <media>FTTH</media>           <nettype>LAYER3</nettype>           <exclusiveTv>DELIVERABLE_EQUIPMENTEXISTS</exclusiveTv>           <openTv>DELIVERABLE_EQUIPMENTEXISTS</openTv>           <cableTv>UNKNOWN</cableTv>           <status>connected</status>           <kort>SNFDMO</kort>           <accessId>34779</accessId>           <premise>-</premise>           <building>PLÅTVERKET 166</building>           <address>Smältverksgatan 137</address>           <city>Västerås</city>           <zip>72474</zip>         </match>       </matches>     </response>     <status>success</status>   </search>