Hoppa direkt till innehåll
API specifications
API för att fråga marknadsdatabasen om en adress är ansluten. Om ni använder Anslutamotorn får ni även information om kommande anslutningar och status på det.
FormatXML AuthLogin OriginMarknadsdatabasen / Anslutamotorn ConsumerStadsnät
search
Söker i Anslutamotorn och sedan Marknadsdatabasen efter adressen. Finns adressen i marknadsdatabasen så skriver det över eventuellt resultat från anslutamotorn. Varje MATCH can vara av SOURCE "mdb" eller "connect" beroende på om uppgifterna kommer från Marknadsdatabasen eller Anslutamotorn.
 • Request

  GET /admin/edit/citynetadressess/plain/connected
  Content-Type: application/xml
  • Attributes

  • Example request

   GET /admin/edit/citynetadressess/plain/connected?method=search&search=Sm%C3%A4ltverksgatan+137&api_key=abcd1234&api_user=1234
   Content-Type: application/xml
  • Response success: 200

   HTTP/1.1 200
   Content-Type: application/xml
     <search>     <response>       <matches>         <match>           <link>/anslut/genesmon?addressid=79145238</link>           <external_link>//www.company.com/anslut/genesmon?addressid=79145238</external_link>           <embed_link>#/anslut/genesmon?addressid=79145238</embed_link>           <moreinfo></moreinfo>           <oid>18806</oid>           <type>residential area</type>           <area>Eriksborg</area>           <status>not connected</status>           <source>connect</source>           <premise></premise>           <building>Teskeden 4</building>           <kort>SNFDMO</kort>           <address>Smältverksgatan 1376</address>           <city>Västerås</city>           <zip>72476</zip>         </match>         <match>           <link>javascript:dialog('/connect/ajax/connected.php?accessid=34779')</link>           <external_link>//www.company.com/serviceguide/index/consumers/?accessid=79145238</external_link>           <embed_link>#/serviceguide/index/consumers/?accessid=79145238</embed_link>           <source>mdb</source>           <capacity>1000</capacity>           <type>RESIDENTIAL_ASSOCIATION</type>           <keywords></keywords>           <media>FTTH</media>           <nettype>LAYER3</nettype>           <exclusiveTv>DELIVERABLE_EQUIPMENTEXISTS</exclusiveTv>           <openTv>DELIVERABLE_EQUIPMENTEXISTS</openTv>           <cableTv>UNKNOWN</cableTv>           <status>connected</status>           <kort>SNFDMO</kort>           <accessId>34779</accessId>           <premise>-</premise>           <building>PLÅTVERKET 166</building>           <address>Smältverksgatan 137</address>           <city>Västerås</city>           <zip>72474</zip>         </match>       </matches>     </response>     <status>success</status>   </search>
   • Definitions