Hoppa direkt till innehåll
API specifications
API för att komma åt modulerna i Atlas. API:et använder samma rättigheter som webbgränssnittet, så API-användaren måste ha rättighet att komma åt modulen
FormatXML
Endpoints
 • save_post
  Funktion för att spara en post i systemet. Om du vill uppdatera en befintlig post så ska data-arrayen innehålla id-numret för en befintlig post.

  Data-arrayen anges enligt PHP-standard, det till säga att för att spara en post i modulen "faq" med en rubrik satt till "test" och kategori "Fråga" så ska anropet se ut så här:

  /admin/api/plain/atlas?hash=XXXX&method=save_post&module=faq&data[headline]=Test&data[category]=Fr%E5ga
  Om posten sparas korrekt så innehåller svaret ID-numret på den sparade eller uppdaterade posten.
 • list_posts
  Den här funktionen listar poster i databasen för den angivna modulen. Svaret innehåller de fält som finns i databasen för modulen.