Hoppa direkt till innehåll
API för att hantera adresser och anmälningar i Anslutamotorn
FormatXML AuthLogin OriginAnslutamotorn ConsumerStadsnät
bankid_data
 • Request

  GET /admin/edit/connect/plain/api
  • Attributes

  • Example request

   GET /admin/edit/connect/plain/api?method=bankid_data&id=1234&api_user=1234
  • Response success: 200

   HTTP/1.1 200
   Content-Type: application/xml
     <connect>     <response>       <socialsecurity>XXXXXXXXXXXX</socialsecurity>       <name>NAMN NAMNSSON</name>       <ip>123.123.123.123</ip>       <signature>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGlu....</signature>       <ocsp>MIIFVAoBAKCCBU0wggVJBgkrBgEFBQcwAQEEggU6M...</ocsp>       <date>2015-08-11 17:00:27</date>     </response>   </connect>