Hoppa direkt till innehåll
connect

Documentation

Anslutamotorn

Objektsidans Inställningar

På objekts/områdessidan gör ni inställningar som påverkar aktuellt område. Här väljer ni vilken statistik som ska visas, vilken karta som ska användas etc. Här kan ni även finjustera och eller/skriva över globala inställningar. Globala inställningar: documentation Anslutamotorns inställningar
Atlas CMS > Anslutamotorn > Lista > Klicka på aktuellt område
 1. Namn. Här anger ni områdets namn, gärna med lokal anknytning så besökare lättare hittar sitt område.
 2. Typ. Här väljer ni objektstyp, t.ex: Villaområde eller Landsort
 3. Position. Här kan ni skapa en snyggare URL till områdesidan. Den nya URL:en får formatet www.xxxxxxxx.se/anslut/xxxxxxx i detta fall /anslut/barkaronorra.
 4. Inställningar. Generella inställningar för området, t.ex. statistik och karta.
 5. Artiklar. Här väljer ni eller skapar de artiklar som ska visas på områdessidan.
 6. Beställningar. Här finns områdets inställningar rörande beställning av anslutning.

Inställningar

 1. Visa procent. Här väljer ni om ni vill visa vilken procent av totalen olika statusar utgör. T.ex. Intresse 30%
 2. Visa faser från Anslutaprocessen Om ni använder Anslutaprocessen kan ni här välja att visa processstegen på områdessidan för att visa vilken fas området befinner sig i.
 3. Dölj intresseanmälningar. Döljer all info om intresse i statistiken, de orange plupparna på kartan blir grå och intressegraden visas inte i statistiken.
 4. Visa diagram. Här väljer ni om ni vill visa ett pajdiagram med statusar på området. (Hur stor andel intresseanmälningar, beställa och anslutna.)
 5. Dölj publik sida. Här väljer ni om områdessidan ska vara dold t.ex. när ni jobbar med den.
 6. Dölj anmälningsknapp. Klicka här om ni inte är redo att ta emot anmälningar just nu, utan endast vill använda sidan för information.
 7. Dölj statusknapp. Här väljer ni om ni vill dölja knappen Se din status här.
 8. Tillåt att besökare skapar adresser. Här väljer ni om objektet ska acceptera "Knuffa-på"-anmälningar. documentation "Knuffa på"-anmälningar
 9. Tröskelvärde. Här väljer ni, i antal eller procent, vilken intresse- eller beställningsgrad som krävs för att gå vidare med utbyggnad i området.
 10. Tröskeluppgift. Här väljer ni om Tröskelvärdet ska avse intresse eller beställning.
 11. Geokod-källa. Här väljer ni om geokoderna till Automatisk karta ska hämtas från Google eller Eniro.
 12. Karta. Här väljer ni vilken karttyp som ska visas på områdessidans kartflik. documentation Kartor i Anslutamotorn
 13. Unik nyckel. Här väljer ni hur anmälningar ska kopplas till adresser. documentation Unik nyckel
 14. Projekt. Här kan ni, vid behov, välja Projektrum per område. Oftast räcker det med ett projektrum per objektstyp, d.v.s. ett för villaområden, ett för BRF:er o.s.v.

Artiklar

 1. Oanvända. I den här mappen ligger alla artiklar som för tillfället inte används på någon områdessida. Klicka på pilen för att fälla ut lista över artiklarna.
 2. Objektsspecifika. Här hamnar alla artiklar som bara används på en områdessida.
 3. Generella. Här hamnar alla artiklar som används på två eller fler områdessidor.
 4. Lägg till. Klicka här för att skapa en ny artikel. Skapad artikel hamnar automatiskt på aktuell områdessida.
 5. Klicka på ögonikonen för att visa artikel.
 6. Valda artiklar. Här ser ni de artiklar som finns på områdessidan. Dra artikel från någon av mapparna och släpp här för att lägga till på sidan. Dra sedan artiklarna i den ordning ni vill att de ska visas.
 7. Klicka på soptunnan för att ta bort en artikel från området (Den raderas inte utan tas endast bort från aktuell sida).
Läs mer om artiklar i Atlas här.

Filer

Om ni använder dokumentarkivet kan ni här välja vilka filer som ska finnas tillgängliga i områdessidans högerspalt. Läs mer om dokumentarkivet här: documentation Dokument- och filarkiv
 1. Välj befintlig fil
 2. Ladda upp ny fil till arkiv

Vanliga frågor

 1. Klicka i de frågor som ska visas på områdessidan
 2. Klicka på Redigera för att ändra frågor eller skapa nya

Beställningar

Här gör ni inställningar för direktbeställning på webben.

 1. BankID Här väljer ni om ni vill använda verifikation via mobilt BankID vid beställning.
 2. Anslutningspris Här anger ni pris för anslutning. Avikande pris per adress kan anges i fältet Price i adressfilen. För flera prisalternativ använder ni funktionen Priser. Läs mer här: documentation Priser
 3. Avtal Här laddar ni upp ett avtal som godkänns av kund vid beställning.
 4. Beställlningsblankett Här kan ni ladda upp en beställningsblankett för ustskrift för de kunder som vill skriva på och skicka in avtal per post.
 5. Inaktivera intresseamälan Om ni endast vill ta emot beställningar på aktuellt område klickar ni här för att dölja intresseanmälan.

Videon nedan visar områdessidans inställningar i Anslutamotorn