Antal hushåll i statistiken

2018-01-26
I fallet där det finns fler hushåll på en adress och ni vill att dessa ska återges i statistiken finns nu en ny funktion via nyckelord. Vi har med anledning av detta ändrat från "Adresser" till "Hushåll" i områdessidans statistikruta. Det gör också statistiken mer rättvisande när det gäller t.ex. BRF:er där statistiken tidigare alltid benämnt hushåll som Adresser.
Exempel:
Ett landsortsområde har 22 adresser.
2 av dessa adresser har 4 hushåll vardera som önskas representeras i statistiken.
ScreenShot2018-01-25at145055
Vi skriver då 4hh (där siffran 4 anger antal hushåll) i fältet Keywords på dessa adresser.
Detta multiplicerar dessa adresser med 4. Vi får alltså 20 + 4 + 4 = 28 hushåll i statistiken.
En anmälan på någon av dessa adresser räknas också som 4 i statistiken.
ScreenShot2018-01-26at111210