Nytt API: Tjänsteguide-admin

2018-01-23
api
Det här är ett API som är menat att använda för utvecklarna av era aktiveringsplattformar.
Med andra ord så är tanken att man via (till exempel) NetAdmin's eller NetNordic's plattform ska kunna lista och aktivera/avaktivera tjänster, eller om det till och med kan ske automatiskt.
Dokumentation till API:et finns här: api Tjänsteguiden: Admin
Och det är rättighetsstyrt precis som andra API:er via API-rättighets-modulen.