Nytt API för Marknadsdatabasen 2

2018-01-17
write
Vi har fått lite påtryckningar från de som bygger integration om att det finns ett behov att via API behöva underhålla MdB2 på ett mer fokuserat sätt än att bara importera hela databasen, så det finns nu ett helt nytt API för MdB2 som heter:
Då MdB2 inte består av en databas så är det inte så lätt att bara redigera datat för en "post" för en adress finns bara med en gång i databasen, sen är uttagen kopplade till den posten. När man redigerar den adressen så "ärvs" det ned till alla uttag osv osv.
Via det här API:et så kommer man åt alla redigeringsmöjligheter som admin har i Atlas. På så sätt kan era systemleverantörer erbjuda större kontroll över Marknadsdatabasen direkt från deras system. Tanken är att ni ser ett fel i grunddatat i ert kundsystem , och i stället för att deras utvecklare ska ladda upp hela databasen igen så kan dom spegla förändringarna direkt till Marknadsdatabasen.