Status Marknadsdatabasen 2

2017-11-24
testperiod
Med lanseringen av Anslutamotorn 3 avklarad så fokuserar vi nu på nästa stora förändring, bytet från Marknadsdatabasen till Marknadsdatabasen 2.

Vad vi måste bli klara med

Inom kort kommer det komma BETA-funktioner vad gäller MdB2, så om ni sätter er sida i beta-läge så kommer sökresultat, "kan du få den här tjänsten?" och liknande använda MdB2 som källa, så ni kan testa ert data. De funktioner är:
  1. Är du ansluten?-sök
  2. Kan du få den här tjänsten?-sök
  3. Synkronisera status från MdB -> Anslutamotorn

Det är också en del API:er som måste uppdateras:

  1. Cover check för TL
  2. Export för TL
  3. Cover check för Stadsnät

Vad ni måste bli klara med

Vi åkte runt till Örnsköldsvik, Solna och Jönköping i oktober och gick igenom med er och kontrollerade hur ni låg till. En del hade inte börjat, en del hade stött på problem. Vi fick en del frågor och funderingar. I dagsläget är det ännu en väldigt liten del av er som har börjat lägga över era adresser i MdB2. Det finns i dagsläget både ett API för import: api Marknadsdatabasen: Import samt ett gränssnitt för manuell import via textfil.
ScreenShot2017-11-24at135110
Marknadsdatabasen innehåller idag sammanlagt 514 719 adresser, medan Marknadsdatabasen 2 innehåller 94 694 stycken adresser, så inte ens en femtedel.
Då det bara är tre månader kvar innan lansering av MdB2 så uppmanar vi alla att påbörja import och test av MdB2, mest bara för att ni gör ingen någon tjänst om ni väntar tills sista minuten. Både ni och Tjänsteleverantörerna måste känna sig trygga på att datat som levereras är komplett och korrekt.