API specifications
API för att komma åt modulerna i Atlas. API:et använder samma rättigheter som webbgränssnittet, så API-användaren måste ha rättighet att komma åt modulen
FormatXML
save_post
Funktion för att spara en post i systemet. Om du vill uppdatera en befintlig post så ska data-arrayen innehålla id-numret för en befintlig post.

Data-arrayen anges enligt PHP-standard, det till säga att för att spara en post i modulen "faq" med en rubrik satt till "test" och kategori "Fråga" så ska anropet se ut så här:

/admin/api/plain/atlas?hash=XXXX&method=save_post&module=faq&data[headline]=Test&data[category]=Fr%E5ga
Om posten sparas korrekt så innehåller svaret ID-numret på den sparade eller uppdaterade posten.
 • Request


  GET /admin/api/plain/atlas
  • Attributes


   • mandatory data


   • mandatory module


   • mandatory hash


   • optional output_format


  • Example request


   GET /admin/api/plain/atlas?method=save_post&data=%5Barray%5D&module=faq&hash=xxxxx
  • Response success: 200


   HTTP/1.1 200
   Content-Type: application/xml
     <save_post>     <response>705079</response>     <status>success</status>   </save_post>