API specifications
API för att komma åt modulerna i Atlas. API:et använder samma rättigheter som webbgränssnittet, så API-användaren måste ha rättighet att komma åt modulen
FormatXML
list_posts
Den här funktionen listar poster i databasen för den angivna modulen. Svaret innehåller de fält som finns i databasen för modulen.
 • Request


  GET /admin/api/plain/atlas
  • Attributes


   • mandatory show


   • mandatory start


   • mandatory module


   • mandatory hash


   • optional output_format


  • Example request


   GET /admin/api/plain/atlas?method=list_posts&show=20&start=1&module=faq&hash=xxxxx
  • Response success: 200


   HTTP/1.1 200
   Content-Type: application/xml
     <list_posts>     <response>       <post>         <headline>Headline of post</headline>         <category>Category of post</category>         <text>Text of post</text>       </post>     </response>     <status>success</status>   </list_posts>